CENÍK + informovaný souhlas

Ceny za službu porodní asistentky jsou cenami smluvními.

Ceny na vyžádání při prvním kontaktu mailem.

Služby porodní asistentky nejsou hrazeny žádnou zdravotní pojišťovnou, porodní asistentka nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami na své služby.

Klientka obdrží dle požadované  služby Informovaný soouhlas.