Standardy PA v komunitní péči

Standardy péče porodní asistentky v komunitní péči

Vypracovaly: Zuzana Štromerová, BSc, Milena Dvořáková, BSc, Jana Menčlová

Oponentky: Mgr.Věra Vránova, PhD., MUDr. Ivana Korbelářová, Mgr.Lucie Kašová

Standardy vznikly pod záštitou Porodního domu U Čápa a České konfederace  porodních asistentek/ nyní Česká komora porodních asistentek/ a byly v roce 2008 schváleny profesní organizací ČKPA.

Byly též zaslány na Ministerstvo zdravotnictví.

IMG 2141 2