DLOUHODOBÉ Vzdělávání

 

 

Vzhůru ke kořenům porodní asistence

Odborný seminář porodních asistentek Praha Hotel Globus 11/2017

 video: https://www.youtube.com/watch?v=aIWc1UMMp8I

Historie platí i dnes

Porodní asistence má své historické kořeny, ke kterým jsme  mohly, díky semináři porodních asistentek , více nahlédnout.

 

Již patnáctým rokem se pravidelně porodní asistentky z Čech setkávají za účelem vzdělávání  s paní Barbarou Kosfeld, ojedinělou porodní asistentkou z Německa.

Tato setkávání organizuje paní Zuzana Štromerová z Porodního domu u Čápa v Praze.

Kvalita poskytování porodní asistence se hodnotí na základě dlouhodobého zdraví žen a dětí, kterým péče byla poskytnuta.

Je potřeba k ženě najít cestu, získat její důvěru,  ideálně  již během těhotenství.

 

V dřívějších dobách porodní asistentka o ženu pečovala, velmi pečlivě, bylo výhodou, že ji znala během těhotenství.

Vše se však  vyvíjí, tíhneme ke zdravější stravě,k fyzickému pohybu a  k více plnohodnotnému životu.

Všichni chceme lépe a zdravěji žít.

 

Ženy si přejí zdravěji přivádět své děti na svět.

 

Porodní asistence je obor, který může ze znalostí jejich kořenů  mnoho čerpat a na základě těchto  znalostí a zkušeností přidat  nové  znalosti  a výzkumy  moderní medicíny.

 

Lékař se neobejde bez porodní asistentky, pokud bude mít po ruce porodní asistentku vzdělanou a vědomou , bude se mu daleko lépe a v klidu  pracovat.

Klíčem je vzdělávání porodních asistentek a vzdělávání žen a jejich rodin.

Klíčem je dostupnost vzdělaných porodních asistentek.

Prevence v pravém smyslu slova a přizpůsobení tohoto modelu k  možnostem dané zdravotnické péče.

Paní Barbara nám na semináři předala řadu teoretických i praktických vzdělávacích informací, které jsme měli  možnost prakticky nacvičit. Součástí seminářů byla i praktická demostrace na těhotných ženách- modelkách. 

 

Vzhledem k tomu, že náš vzdělávací maraton trvá 15 let a dále pokračuje, mnoho jsme  prakticky odzkoušeli v praxi a podělujeme se  pravidelně o naše výsledky.

Porodní asistentka poskytuje odbornou péči ženě v těhotenství, při porodu a v šestinedělí včetně péče o novorozence.

Porodní asistentka pečuje během těhotenstí a porodu   o měkké tkáně ženy a o její  dělohu, o orgány v břišní dutině/ o střeva, játra a močový měchýř/.  

Porodní asistentka pečuje  o tělesné a psychické zdraví ženy a pomáhá jí s péči o zdravého   novorozence a kojení.

 

Na tomto semináři jsme  šly do hloubky znalostí v oblasti těhotenství, porodu a poporodní péče. Každá oblast zahrnula  jeden den semináře.Výhodu měly dlouhodobé frekventantky, které mohly v oblasti znalostí rychleji navázat. Nové studentky byly zase rychle zavzaty do přátelské atmosféry přednášející  a  stálých  studentek  a navíc byly  v první linii vyzkoušet si praktické záležitosti. 

Byl  dostatek prostoru  pro otázky, pro případové studie  i pro pochopení ,jak v dnešní době můžeme ženám jako porodní asistentky pomoci s těmito znalostmi. 

 

Děkujeme paní Barbaře  za předávání znalostí a skvělé prezentace,  které v dnešních knihách nenajdeme a paní Zuzaně Štromerové za uspořádání semináře a  tlumočení z  angličtiny do češtiny.

Též chceme poděkovat těhotné modelce Karolíně, která přeložila texty z němčiny do češtiny.

Děkujeme všem porodním asistentkám, které se  semináře zúčastnily za perfektní koncetraci a atmosféru.