Pilíře práce porodních asistentek v EU

Pilíře porodní asistence v EU

Zásadní deklarace pro

posílení ošetřovatelství  a porodní asistence

 

2000 WHO  Second Ministerial Conference on Nursing and Midwifery in Europe

2007 Islamabád   Declaration on Strengthening Nursing and Midwifery

2004 WHO Development Goals ( MDGs) – rozhodující cíle pro porodní asistentky schválené WHO

Současný legislativní rámec vzdělání porodní asistentky na úrovni EU:

2005 EU Directive 36/EG (článek 42)

 Faktory ovlivňující činnost porodní asistentky jsou uvedeny následovně:

  • EU směrnice
  • ICM základní schopnosti
  • Boloňský proces -16 dalších zemí podepsalo Deklaraci(naposled v Bergenu 2005 včetně ČR)
  • WHO strategie – vytvořena v Mariboru, bakalářské studium pro porodní asistetnky
  • EU kvalifikační rámec – podpořeno Boloňským procesem a WHO strategií
  • Cíle rozvoje pro další tisíciletí

Pro realizace EU nařízení bude muset být vytvořeno následující:

 1. Výbor pro uznání profesionální kvalifikace(článek 58)
 2. Národní koordinátoři

Obě skupiny budou zahrnovat národní experty z profesních organizací. 

Zlepšení zdraví žen v Evropě lze provést  prostřednictvím obvyklých způsobilostí porodních asistentek a využitím celé šíře porodní asistence:

 • Plánování rodičovství
 • Těhotenství
 • Porod
 • Poporodní péče
 • Kojení
 • První rok dítěte

Je kladen důraz na kontinuitu v péči o ženu během reprodukčního období ženy, důležitost být blízko ženě a rodině v místě, kde se nachází a podpora zdraví a prevence.

Porodní asistentka má mít  brzký kontakt s ženou v jejím domově, význam  komunitní porodní asistentky je nezbytný stejně jako péče o ženu v těhotenství a rodičovské vzdělávání pod jejím vedením.Toto vše má být součástí péče porodní asistentky.

Žena by měla mít možnost různých modelů porodní péče.

Podpora normálního porodu a fyziologického procesu v modelu péče,úplná péče porodní asistentky o ženy s vyšším rizikem by měla být součástí modelu péče.Důležitost důstojnosti a soukromí ženy a zahrnutí partnera do péče o ženu je samozřejmostí.

Stále  zlepšovat následující doporučení:

 • Propagace a podpora brzkého kontaktu rodiče a dítěte.
 • Propagace a podpora kojení.
 • Přidělení porodních asistentek na oddělení šestinedělí.
 • Vzdělávání a cvičení, podpora porodní asistentky v prvním roce dítěte pro ženu i její rodinu.

Změny ve zdravotní péči musí být spojeny se změnou v reformě vzdělávání.

Znalosti porodních asistentek by měli být v souladu s výzkumem.

Předvést a praktikovat modely dobré praxe, orientace ženy a rodiny v různých modelech péče.

Současný legislativní rámec vzdělání porodní asistentky na úrovni EU:

2005 EU Directive 36/EG (článek 42)

Vzdělání porodních asistentek v rámci EU se řídí výše uvedeným rámcem, je na bakalářské úrovni vzdělání.V řadě zemí  však chybí místa praktického výcviku v komunitní péči a autonomní praxe porodních asistentek, což způsobuje neposkytování porodní asistence v její kontinualitě a celé šíři.

Na konferenci EMA v Berlíně 

 napsaala Milena Dvořáková, 2007