Vysoká škola s Barbarou

V roce 2002 jsem se poprvé v Porodním domě u Čápa setkala s paní Barbarou Kosfeld, německou porodní asistentkou, inteligentní a moudrou dámou, v té době ředitelkou porodního domu v Aachenu.

V letech 2002 – 2008 dojížděla do České republiky přednášet porodním asistentkám.

Zásadně ovlivnila můj způsob nahlížení na poskytování péče během těhotenství, porodu a šestinedělí.

Měla jsem tu úžasnou možnost navštěvovat intenzivně její přednášky po dobu pěti let, její lektorování v Praze bylo završeno oficiálním pilotním kurzem – Porodní asistentka v komunitní péči v rámci rozvoje nabídky dalšího profesního vzdělávání v porodní asistenci se zaměřením na praktický výcvik, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy v rámci rozvoje dalšího vzdělávání dospělých.

Dovednosti a znalosti, které nám byly předány, získala Barbara od německých porodních asistentek, které poskytovaly péči ženám během 2.světové války a tudíž si musely umět poradit v jakékoliv situaci. Tyto tradiční dovednosti ji byly předány s jedinou podmínkou, že je bude předávat dál. Barbara tyto znalosti rozšířila provozováním Pegasus Zentrum, které školilo mladé porodní asistentky z Německa.

Aby porodní asistentka mohla se stát skutečným poskytovatelem péče, je nezbytně nutné, aby měla dokonalé znalosti fyziologie přirozeného porodu a měla jasný obraz toho, jak probíhá porod bez jakýchkoli zásahů.

A tak slovo dalo slovo a Porodní dům u Čápa spolu se Zuzanou Štromerovou, která všechny přednášky výborně tlumočila, se stal na dlouhou dobu pravidelným pořadatelem našich setkání, kde v tichosti a s neskonalou úctou k profesi , jsme poslouchali Barbaru.

Za všechny informace, která mám pečlivě zaznamenané, jsem jí z celého srdce vděčna.

S Barbarou Kosfeld

S Barbarou Kosfeld na semináři

PŘEDNÁŠKY BARBARY POVAŽUJI ZA SVOU PRVNÍ VYSOKOU ŠKOLU

Vzhledem k tomu, že v době intenzivních přednášek paní Kosfeld jsem byla zaměstnána v Porodním domu u Čápa a také jsem měla svou vlastní praxi, mohla jsem v rychlém sledu společně se Zuzanou Štromerovou a Janou Menčlovou nově nabitou teorii rychle otestovat prakticky.

Všechny předané znalosti a dovednosti fungovaly, tak ,jak nám je Barbara přednášela a vedly nás společně ke zdravým matkám a dětem.

Zato zůstávám stále vděčna.....

S Martinou Kabelovou

S Martinou Kabelovou a jejími třemi dětmi doma na Vysočině
u všech tří porodů dětí jsem byla

Kolik vazi

Kolik váží – praxe s teorií a výborné výsledky

V letech 2007 a 2008 probíhal pilotní kurz komunitní péče pro porodní asistentky, jeho součástí byly kurzy s paní Barbarou.

Frekventantky

Frekventantky pilotního kurzu, uprostřed je Barbara – květen 2008

pred zaverem kurzu

Ráda fotím,foťák mám stále u sebe a tak zde foto, před závěrem kurzu.
Květen, sluníčko, radost z nabitých znalostí.

Za nejdůležitější ve své praxi považuji kombinaci tří zásadních pilířů, které se podílejí na autonomitě profese:

  • výborné teoretické znalosti
  • výborné praktické dovednosti získané při poskytování péče během těhotenství, porodu a šestinedělí v porodnici i mimo zdravotnické zařízení a vzájemná profesní sebereflexe
  • dokončení zahraničního vysokoškolského studia; modul výzkum a statistika, kde jsem se naučila vyhledávat validní výzkumné práce, které potvrzují bezpečnost praxe vzdělané autonomní porodní asistentky
  • bezpečné standardy mimonemocniční péče tzv.ABC